Velkommen til Tara Gaia | Mysterieskole

Er det ikke rart hvordan hele verden ser ut til å falle fra hverandre i 2020? Det er som om det er ei indre kraft som presser hele verden inn i en dyp transformasjonprosess. Hva er denne kraften og hva er formålet med den? I Tara Gaja mysterieskole utforsker vi hvordan denne kraften kan skape håp, ny energi og harmoni. Invitasjonen er å leve i sentrum av seg selv, våken og bevisst med et nærvær i øyeblikket som er dypt forankret i indre fred og kjærlighet.

Du er så mye større enn tankene dine. Det vi kan se og ta på utgjør 1 prosent av alt som er. De 99 prosentene som er skjult for oss, er like virkelig som det vi kan se fysisk. Men fordi disse kreftene er skjult for oss, så er de et mysterie.

Vi utforsker disse kreftene som er en levende kraft i øyeblikket. I sin reneste essens er denne kraften ren kjærlighet. Dagens invitasjon, med en verden som faller fra hverandre, er å gi slipp på det gamle og invitere inn nye og bærekraftige måter å leve på framover. I kjernen av det nye stiger eldgammel kunnskap opp og blir moderne igjen. Gammel visdom blir blandet med moderne vitenskap - og setter alt sammen til ett helt bilde. 

Det finnes ei skjult kraft inne i oss alle sammen. Den er virkelig, men du kan bare finne den i øyeblikket. Det er Tao i kinesisk filosofi. Ein Sof i Kabbala. Guds kraft i kristendommen. Kosmisk skaperkraft. Uansett hvilket begrep du velger å bruke, så kan kraften aldri fanges. Dette er ei kraft som aldri kan fanges med ord - og som er mer virkelig og håndgripelig enn alle tanker fordi den er levende. Du kan kjenne at denne kraften er i alt og i alle. Den er inne i cellene våre og i auraen som omgir oss. Og det er ei gåte!

Du er velkommen inn for å utforske hvem du er i møte med denne kraften, uavhengig tro og med fokus på direkte og levende erfaring.

Det store spørsmålet er: Hvem er du, egentlig? Bli med oss og finn det ut.

 

Fire faser i utviklingsprosesser

Hei, jeg heter Renate Lyse og jeg har grunnlagt Tara Gaia Mysterieskole slik at denne kunnskapen skal bli tilgjengelig for alle. 

Jeg har levd med kraften i Tao, som en levende erfaring, i de siste 10 årene. Og det har forandret meg fullstendig. Gjennom disse årene har jeg beveget meg gjennom fire faser i prosessen fra å være begrenset til å bli helt fri. I dag underviser jeg i disse prosessene, og gjennom Tara Gaia Mysterieskole er du invitert med. Jeg er utdannet allmennlærer, gestaltterapeut, sertifisert eterisk olje lærer og studerer nå urtemedisin. 

Fire indre årstider

Undervisningen er delt opp i fire årstider, som er i sammenheng med de fire fasene vi går igjennom i endringsprosesser. Disse årstidene er også i samsvar med de fire elementene jord, vann, luft og ild. Og med kropp, følelser, sinn og sjel. De samme virkelighetene finner du også i Kabbala: Assiyah, Yetzira, Beriyah og Atzilut. Og dette er det vi i Teosofi kaller det kosmisk fysiske plan. I disse 4 fasene er de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet en nøkkel for å forstå sammenhengen. De 22 bokstavene finner du igjen i den store arkana i tarotkortene og inne i Livets tre i Kabbala. Du finner de samme stegene i Joseph Campbells Hero's journey. De samme 22 arketypene finner du også igjen i Gudinnen Tara: 21 variasjoner av Tara og en helhetlig Tara Gaia. Og du finner arketypene igjen hos Carl Gustav Jung.

Livets tre har samme struktur som vårt eget DNA og du finner også disse sammenhengene igjen i Human Design. 

Alt henger sammen. I Tara Gaia Mysterieskole utforsker vi sammenhengen i dette enormt store feltet med fokus på å gjøre det enkelt og levende. I kjernen er spørsmålet: Hvem er jeg, egentlig? Vårt fokus er å undervise deg slik at du kan finne din egen vei, din Tao, uavhengig av tro.

Du kan kjenne hvordan denne kunnskapen gir resonans dypt inne i sjelen. Ikke fordi det er ei tro, men fordi den tar deg ut av tanken og inn i erfart visdom som stiger opp innenifra deg selv. 

Mirakelkoden | Reaktivator

Vårjevndøgn til sommersolverv

I den fysiske virkeligheten lever vi i en kropp og omgir oss med ubevisst programmering, som former vår identitet og den vi tror vi er. I fasen for Reaktivator er fokus på å forstå prosessene fra å være et tilpasset menneske til å bryte fri fra formen vi har blitt støpt i til å leve mer i vår innerste essens. 

Mirakelkoden | Reformer

Sommersolverv til høstjevndøgn

I Reformer er fokus på å få kontakt med værefølelsen og velge å leve ut fra vår høyeste frekvens. I denne fasen vil du oppleve en endring der du går inn i en oppvåkningsfase: Du trenger ikke instrumentene rundt deg for å bli hel. Du er selveste instrumentet!

Mirakelkoden | Transformator

Høstjevndøgn til vintersolverv

Å velge å ta reisen fra hodet og ned til hjertet er en vakker oppdagelse. Her er fokus på å transformere det du ikke lenger trenger slik at du kan leve i dyp egenkjærlighet med deg selv.

Mirakelkoden | Sjelsaktivator

Lysfesten midtvinters er en feiring kraften vi alle sammen har inne i oss selv. Den kommer med indre fred, dyp harmoni og ren kjærlighet. Du vil erfare direkte at du er denne kraften, det er din sanne frekvens og essens. Du setter deg selv fullstendig fri fra kritikk og fordømmelse. Du jobber med tilgivelse, som er å komme tilbake til kraften i nået. Til kraften i Tao. Når vårjevndøgnet kommer starter en ny prosess, som tar deg inn i en dypere utvikling. 


Engangsbetaling
Ett år

Betal for ett år, alle 12 måneder.

Betal 9999,-
Delbetaling
12 mnd

Del betalingen i 12 måneder.

Betal 888,-
En årstid
3 mnd

Kjøp tilgang for tre måneder.

Betal 3333,-

De ulike modulene

I Tara Gaia Mysterieskole får du flere moduler, og her kan du lese mer om innholdet i hver enkelt.

Satsang
Du kan stille spørsmål og få disse besvart under Satsang. Alle spørsmålene tegnes på ei tavle i symbolform, og under Satsang vever vi alt sammen til en samtale. Du får også tilgang til opptak av tidligere Satsanger. 

Meditasjonsarkivet
Du har et meditasjonsarkiv tilgjengelig for å fordype praksisen din med å leve i din Tara Gaia livspraksis. Det er ca 50 prosessorienterte og hjertestyrte meditasjoner og det legges stadig til nye.

Medlemsportal
I medlemsportalen ligger det ca 150 videoer som du kan fordype deg i. Alt er sortert i de fire fasene + ressurser.

Undervisningen
Levende undervisning foregår på Zoom og i egne baser på Workplace from Facebook. Det finnes en base for hver fase i prosessen, og denne basen får du livstidstilgang til (så lenge Workplace from Facebook finnes). Du vil ikke få livstidstilgang til levende coaching, men opptak av all undervisning i den årstiden du deltok i.

Studiesirkel
Hver 14 dag har du mulighet for å delta på studiesirkel på Zoom.

Etter at du er ferdig, beholder du undervisningen i basen på Workplace for livstid.

Bonus: Nettkurset Lyseffekten Luminen.

Bonus: Lyseffekten Luminen

Når du blir medlem i Tara Gaia Mysterieskole får du også tilgang til nettkurset Lyseffekten Luminen, så lenge du har et aktivt medlemskap. 

Les mer

Bestill en Tara Samtale

Er du usikker på om du vil være med inn i Tara Gaia Mysterieskole? Send en epost til [email protected] for å bestille en gratis Tara Samtale som guider deg på veien.